+421 902 624 904 silvia.galatova@gmail.com
 

S akou metódou pracujem?

Psychofonetika je metóda osobného rozvoja, ktorá vníma každý problém ako príležitosť pre osobný rast.

Vyvinul ju medzinárodný terapeut izraelského pôvodu Yehuda Tagar (www.pace.sk)

Množno ťa prekvapí, že na psychofonetickom sedení nedostaneš žiadne rady a minimum otázok, avšak napriek tomu (alebo skôr práve preto) odídeš múdrejšia, silnejšia, zdravšia, spokojnejšia a viac sama sebou.

Psychofonetika namiesto rád a otázok používa empatiu. Metodickú empatiu, ktorá nie je len určitým darom citlivosti voči ostatným, ale vedome a metodicky rozvíjaná schopnosť vnímať skutočnosť aj z miesta druhého človeka. Vďaka hlbokej empatii sa aktivuje Tvoja schopnosť uvidieť sa a porozumieť si na hlbšej úrovni, a tým sa vytvorí priestor pre rast a liečenie.

Na osobnej session Ti pomôžem vniesť viac vedomia do doteraz nevedomých častí Tvojej osobnosti, uvidieť, čo je možné zmeniť, nachádzať vlastné poznanie a odkrývať a liečiť zranenia pomocou praktických nástrojov, ktoré fungujú.

PREČO PRÁVE PSYCHOFONETIKA? 

Psychofonetiku som si spomedzi viacerých psychorozvojových metód vybrala práve pre jej rešpektujúci prístup ku klientom. V určitej chvíli som prišla do bodu, kedy som čoraz menej potrebovala iných, aby mi hovorili, ako to mám, a čoraz viac som potrebovala na toto prichádzať sama, prostredníctvom účinných nástrojov, ktoré je možné naučiť sa a opakovane použiť.

Psychofonetika si ma získala jasnou metodológiou a logikou sekvencií, ktorá však nebráni hĺbke a jedinečnosti ľudského stretnutia, práve naopak, vytvára preň jasný, bezpečný a láskyplný priestor. A samozrejme výsledkami.

Psychofonetiku používam ako metódu sebarozvoja od roku 2014 a od roku 2017 s ňou pracujem ako koučka a terapeutka.

Stále ma fascinuje, stále sa v nej ďalej vzdelávam, získavam skúsenosti a som nesmierne vďačná za každý krok k lepšiemu životu, ktorý ľudia v mojom sprievode urobia s jej pomocou.

 

POZRI SI, AKO PRACUJEM

OSOBNÁ PRÁCA

S TEBOU

Nebudem Ti radiť. Budem Ťa počúvať. Budem používať EMPATIU, aby som nachvíľu naozaj porozumela tomu, aké je to, byť TEBOU. Pridám sa k Tebe na ceste do hĺbky Tvojej duše.

PROGRAMY 

pre Teba

Upraceš si myšlienky, vyselektuješ priority, zistíš, čo potrebuješ zmeniť a tiež, do čoho nemá zmysel investovať energiu. Získaš odstup od celej situácie a to Ti prinesie nový uhol pohľadu. Uvidítš súvislosti, ktoré Ti doteraz unikali. Zažiješ hlboké porozumenie a to uvoľní Tvoje sily pre ďalší krok.

KURZY

pre Teba

Ženská duša dnes potrebuje špeciálnu starostlivosť. Vo svete, ktorému po tisícročia vládli a stále ešte prevažne vládnu muži, potrebujú ženy jedna druhú, aby naplno uvideli svoju hodnotu, zotavili sa z podradenosti a našli svoju nezávislosť a silu. Sme doráňané, oslabené, unavené a vyčerpané, no napriek tomu cítime novú rodiacu sa ženskú silu v takom rozmere, o akom svet možno ešte nepočul. Prebúdza sa individuálna sila žien a rastie, aby bola hlavnou autoritou v našom osobnom živote.

OBRADY A OSLAVY

pre nezabudnuteľné okamihy

Priestor pre Teba a Tvojich blízkych, aby ste spoločne dôstojne a v úcte uznali dôležitý míľnik, ktorý práve prekračuješ. Sú udalosti v živote ženy, ktoré stoja za špeciálne zastavenie, uznanie, dosadnutie. Ak stojíš pred dôležitým životným prahom a cítiš potrebu vytvoriť tejto udalosti špeciálny posvätný priestor, pripravený pre tvoje individuálne potreby a potreby tvojich hostí, rezervuj si individuálne prípravné stretnutie.

1 + 7 =